Om revisoren

Erfaring og kompetanse

§ Jeg her kunnskap om og erfaring med de fleste bransjer:

handels- og produksjonsvirksomhet, IT, forskning og utvikling, hotell og restaurant, entreprenører mv

§ Og omfatter revisjons av enheter knyttet opp mot de mest kjente selskapsformene:

Aksjeselskaper, enkeltmannsforetak, ansvarlige selskap, stiftelser, sameier og borettslag.

Anne Britt Sperre - Statsautorisert revisor

Jeg etablerte egen revisjonspraksis 1. oktober 2005 og drev virksomheten fra kontor i Bergen inntil sommeren 2015. Jeg flyttet til Møre og Romsdal høsten 2015 og driver nå praksisen fra kontor i Frænavegen16 - Roseby vest i Molde kommune.

Jeg har avdelingskontor i Austevoll kommune; Indreholmen 43, 5392 Storebø.

Jeg er statsautorisert revisor (master i revisjon og regnskap NHH 1996-1997) og med grunnutdanningen ved Høgskolene i Sør-Trøndelag og i Molde.

Min opplæring og erfaring innenfor revisjon har jeg fått som mangeårig medarbeider i flere store revisjonsselskaper; Deloitte, EY og KPMG

Autorisert regnskapsfører

Jeg er også autorisert regnskapsfører (2011) og har også erfaring fra stillinger ved regnskapskontor og hatt lederstillinger knyttet til regnskap i private næringsliv. 

Jeg kan også påta meg mindre regnskapsføreroppdrag og anvender web-baserte regnskapsløsninger.