Text


Om revisoren


Image
Text

Anne Britt Sperre - Statsautorisert revisor


Jeg etablerte egen revisjonspraksis 1. oktober 2005 og drev virksomheten fra kontor i Bergen inntil sommeren 2015. Jeg flyttet til sunnmøre høsten 2015 og driver nå praksisen fra kontor i bankbygget på Skodje i Skodje kommune.

Jeg har avdelingskontor i Austevoll kommune; Indreholmen 43, 5392 Storebø.


Jeg er statsautorisert revisor (master i revisjon og regnskap NHH 1996-1997) og med grunnutdanningen ved Høgskolene i Sør-Trøndelag og i Molde.

Min opplæring og erfaring innenfor revisjon har jeg fått som mangeårig medarbeider i flere store revisjonsselskaper; Deloitte, EY og KPMG


Autorisert regnskapsfører

Jeg er også autorisert regnskapsfører (2011) og har også erfaring fra stillinger ved regnskapskontor og hatt lederstillinger knyttet til regnskap i private næringsliv. 

Jeg kan også påta meg mindre regnskapsføreroppdrag og anvender web-baserte regnskapsløsninger.

Text

Erfaring og kompetanse


§ Jeg her kunnskap om og erfaring med de fleste bransjer:

handels- og produksjonsvirksomhet, IT, forskning og utvikling, hotell og restaurant, entreprenører mv

§ Og omfatter revisjons av enheter knyttet opp mot de mest kjente selskapsformene:

aksjeselskaper, enkeltmannsforetak, ansvarlige selskap, stiftelser, sameier og borettslag.Image
Text


Besøksadresse:
Skodjevegen 397 (bankbygget)
6260 SkodjeImage
Text


Postadresse:
Postboks 111
6263 Skodje

Image
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon